Til matprodusenter: Om forsyningsproblemer og matmerking som følge av krigen i Ukraina

Flere matprodusenter opplever akutt leveringssvikt på enkelte råvarer/innsatsvarer som følge av krigen i Ukraina. Dette skaper utfordringer med hensyn til emballasje og korrekt merking av ingredienser.

Publisert

Mattilsynet forstår at situasjonen gir akutte utfordringer i å opprettholde korrekt merking av enkelte produkter. Hvis de rette råvarene ikke kan skaffes, kan det være behov for å endre resepten for enkelte produkter for å kunne oppretthold produksjonen.

Dette kan føre til manglende samsvar mellom ferdig opptrykket emballasje og innholdet av ingredienser og næringsstoffer i produktene. En slik feil kan være en fare for mattryggheten, for eksempel for allergikere, samt at det ikke gis tilstrekkelig matinformasjon.

Vurderinger og tiltak hvis resepten på et produkt må fravikes

Matprodusenter har ansvaret for at produkter er korrekt merket, og Mattilsynet kan ikke på eget initiativ fravike regelverket om matinformasjon.

Som en midlertidig løsning ved fravikelser av resepten for et produkt som følge av krigen i Ukraina, må produsenten ha en plan for og sørge for å gi forbrukeren nødvendige opplysninger om matvaren på norsk.

Dette må du gjøre:

  • Virksomhetene må prøve å få riktig råvare fra andre leverandører.
  • Dersom råvaretilgangen er utilgjengelig, må virksomheten gjennomføre en risikovurdering av endring i bruk av råvare.
  • Behovet for å fravike resept må ha sitt opphav i konflikten i Ukraina
  • Kravet til allergenmerking skal aldri fravikes.
  • Virksomhetene må ha kontroll over hvilke produkter som ikke har korrekt merking, at avviket dokumenteres og at sporbarheten ivaretas.
  • Forbruker må informeres på best mulig måte, for eksempel ved bruk av klistrelapper, lasermerking eller annen tilleggsmerking på emballasjen hvis det er mulig. Det bør også gis informasjon ved for eksempel bruk av QR-koder, nettinformasjon, informasjon til detaljister etc.
  • Feilmerkingen må forkomme i minst mulig grad og korrekt emballasje skaffes så snart som mulig.

Dersom du trenger ytterligere veiledning, kan du kontakte ditt lokale Mattilsyn.

Foreløpig iverksettes ingen felles EU/EØS-tiltak

Mange land, inkludert Norge, har henvendt seg til EU-kommisjonen om disse utfordringene.

EU-kommisjonen har vurdert tilbakemeldingene og konkludert med at de nasjonale myndighetene er de nærmeste og best skikkede til å vurdere virksomhetenes tiltak ved manglende etterlevelse av merkeregelverket på grunn av råvaretilgangen.

Tiltakene skal være midlertidige, rettferdiggjort og forholdsmessige.