Rapportserie

Merkesjekken

Dette er en samling av alle rapporter som er gjort av typen Merkesjekken.

Publisert

Mattilsynet har siden 2013 gjennomført årlige «merkesjekker». Mattilsynet gjennomfører de årlige merkesjekkene for å føre tilsyn med hvordan virksomhetene etterlever kravene til korrekt og redelig merking av matvarer.

Merkesjekken 2023 – Fiskematprodukter

Merkesjekken 2021 - Barnemat

Merkesjekken 2020 - Barnemat

Merkesjekken 2019 - Frukt, bær og grønnsaker, inkludert matpoteter

Merkesjekken 2018 - Brød og brødvarer

Merkesjekken 2017 – Melk og melkeprodukter

Merkesjekken 2015 - Kjøtt og kjøttprodukter

Merkesjekken 2014 - daglige matvarer

Merkesjekken 2013 - daglige matvarer