Til hovedinnhold
Tilsynsrapport

Merkesjekken

Dette er en samling av alle rapporter som er gjort av typen Merkesjekken.

Publisert

Mattilsynet har siden 2013 gjennomført årlige «merkesjekker». Mattilsynet gjennomfører de årlige merkesjekkene for å føre tilsyn med hvordan virksomhetene etterlever kravene til korrekt og redelig merking av matvarer.

Merkesjekken 2021 - Barnemat

Hva ble undersøkt?

40 ferdigpakkede produkter til barn under tre år, blant annet middager, desserter, grøtpulver, mellommåltidsprodukter og snacks.

Tidsrom
2021
Hva lette vi etter?

Alle produktene ble kontrollert etter krav i matinformasjonsforskriften (språk, betegnelse, ingrediensliste, mengdeangivelse, allergenmerking, nettoinnhold, vilkår for oppbevaring og/eller bruk, presentasjon av næringsdeklarasjon og god opplysningspraksis).

Et utvalg produkter (middager, desserter og grøtpulver) ble også kontrollert etter disse krav i forskrift om barnemat (bruksområde, informasjon om tilberedning, og deklarasjon av næringsinnhold.)

Hva fant vi?

21 produkter hadde feil eller mangler ved merkingen, blant annet:

 • Obligatoriske næringsmiddelopplysninger var ikke oversatt til norsk.
 • Feil gjengivelse av opplysninger fra produktdatablad, over på emballasje eller etikett som påføres emballasjen.
 • Ingredienser som er avbildet på etiketten eller nevnt i næringsmidlets betegnelse var ikke angitt med mengde.
 • Betegnelsen var ikke beskrivende nok med tanke på innhold og sammensetning.
Fil
Merkesjekken 2021 - Barnemat (PDF)

Merkesjekken 2020 - Barnemat

Hva ble undersøkt?

Merkesjekken 2020 omfattet tilsyn med mat til små barn (under 3 år). Med det mener Mattilsynet vanlig mat, men med ev. «barnevennlig emballasje» og ofte plassert i eller nær barnemathyllene. Det vil si mat som kan fremstå som om de er særlig egnet for små barn.

Tidsrom
2020
Hva lette vi etter?

Vi undersøkte følgende i merkingen av produktene: språk, betegnelse, ingrediensliste, mengdeangivelse, allergenmerking, nettoinnhold, holdbarhetsdato, vilkår for oppbevaring eller bruk, presentasjon av næringsdeklarasjon og god opplysningspraksis.

Hva fant vi?

Vi fant ingen feil på kravene til betegnelse, mengdeangivelse, nettoinnhold, holdbarhetsdato og vilkår for oppbevaring og bruk.

Eksempler på feil:

 • God opplysningspraksis – merking med aldersangivelse, en opplysning som bare kan benyttes for mat omfattet av forskrift om barnemat.
 • Ingredienslisten - uoverensstemmelse mellom ingrediensene angitt på emballasjen og produktdatabladet.
 • Næringsdeklarasjon - ikke brukt riktig navn på næringsstoffene. Betegnelsen - ikke skrevet på norsk.
 • Allergenmerking - opplysning om «kan inneholde «et allergen»», når produktdatabladet opplyste at det kun var spor av allergenet i produktet.

Ingen feil var av en slik art at de har kunnet medføre helsefare. Riktig merking har betydning for forbrukerne. Hvis merkingen er mangelfull eller feil, har forbrukerne ikke mulighet til å ta gode valg.

Fil
Merkesjekken 2020 - Barnemat (PDF)

Merkesjekken 2019 - Frukt, bær og grønnsaker, inkludert matpoteter

Vi gjennomførte også en kartlegging av 22 produkter i de fem største nettbutikkene i region Stor-Oslo. Halvparten av de produktene hadde en eller flere feil i opplysningene på nettsiden.

Hva ble undersøkt?

Merkesjekken 2019 omfattet friske hele eller kuttede frukt, bær og grønnsaker inkludert matpoteter, samt blandinger som «kuttet fruktmikser» og salatblandinger. Produktene var ferdigpakket i lukket pose (plast eller papir), nett eller beger med lokk.

Tidsrom
2019
Hva lette vi etter?

Vi undersøkte merkingen av produktene etter Nøkkelhullets utforming, språk og krav til nettoinnhold. Dessuten for frukt bær og grønnsaker: betegnelse, opprinnelse og sort, holdbarhetsdato, ingrediensliste og vilkår for oppbevaring og bruk. For matpoteter: varebetegnelse og sort, pakkedato. Holdbarhetsdato, oppbevaringsmåte og pakkeri, produsent og opprinnelse.

Hva fant vi?
 • I merkingen av frukt, bær og grønnsaker fant vi feil på 24 % av produktene. De fleste feilene i merkingen var knyttet til opprinnelse og sort.
 • For matpoteter fant vi feil på 60 % av produktene. De fleste feilene i merkingen var knyttet til sortering og størrelse.
 • I kartleggingen i de fem største nettbutikkene i region Stor-Oslo, hadde halvparten av de produktene vi sjekket en eller flere feil i opplysningene på nettsiden.
 • Feilene i merkingen har betydning for forbrukeren, fordi forbruker da ikke får riktige opplysninger om produktet. Ingen feil var av en slik art at de har kunnet medføre helsefare for forbruker.
Fil
Merkesjekken 2019 - Frukt, bær og grønnsaker, inkludert matpoteter (PDF)

Merkesjekken 2018 - Brød og brødvarer

Flest feil var det med ingredienslisten, allergenmerking eller næringsdeklarasjonen.

Hva ble undersøkt?

Kampanjen omfattet fem ulike produktkategorier innen brød og brødvarer. 

 • Brød og halvstekte brød (også butikkstekte brød)
 • Rundstykker og baguetter
 • Knekkebrød
 • Polarbrød og lignende
 • Pølse- og hamburgerbrød
Tidsrom
2018
Hva lette vi etter?

Vi undersøkte blant annet betegnelse, ingrediensliste, allergener, mengdeangivelse, næringsdeklarasjon og god opplysningspraksis jf. krav i matinformasjonsforskriften, samt «Brødskala`n».

Hva fant vi?

Vi har vurdert 209 produkter fra 86 virksomheter. De fleste manglene var knyttet til ingrediensliste (ca. 50 %), allergenmerking (ca. 40 %), næringsdeklarasjon (ca. 40 %) og mengdeangivelse av framhevede ingredienser (ca. 20 %). Ingen feil var av en slik art at de har kunnet medføre helsefare for forbruker.

Fil
Merkesjekken 2018 - Brød og brødvarer (PDF)

Merkesjekken 2017 – Melk og melkeprodukter

Hva ble undersøkt?

Ferdigpakkede melk og melkeprodukter og spise-is, både produkter produsert i Norge, og produkter fra EØS/tredjeland (samhandel/import.)

Tidsrom
5. mars – 15. mai 2017
Hva lette vi etter?

Det overordnede målet med kampanjen var å føre tilsyn med hvordan virksomhetene etterlever merkeregelverket, og å øke virksomhetens kompetanse om korrekt og redelig merking av matvarer.

Hva fant vi?

Vi har vurdert 74 produkter fra 23 virksomheter. Vi fant avvik i merkingen ved 38 produkter fra 20 virksomheter. Hos tre virksomheter ble det ikke funnet avvik.

Selv om de fleste avvikene var mindre vesentlige, viser funnene at virksomhetene fortsatt har et stykke å gå for å følge kravene til merking.

Fil
Merkesjekken 2017 – Melk og melkeprodukter (PDF)

Merkesjekken 2015 - Kjøtt og kjøttprodukter

Hva ble undersøkt?

Kampanjen omfattet ferdigpakket kjøtt og kjøttprodukter, både importerte og innenlands produserte varer. I kampanjen har vi undersøkt følgende punkter i merkingen:

 • Næringsmiddelets betegnelse
 • Obligatoriske tilleggsbetegnelser
 • Mengdeangivelse av ingredienser (QUID-merking)
 • Bruk av illustrasjoner
 • Merking av allergener
 • Bruk og merking av tilsetningsstoffer
Tidsrom
18. mai – 18. juni, 2015
Hva lette vi etter?

Målet var å undersøke hvordan virksomhetene etterlever regelverket, og øke kompetanse om korrekt og redelig merking av matvarer. Mattilsynets inspektører vurderte 259 kjøttprodukter fra 140 virksomheter. 

Hva fant vi?

Mattilsynet fant avvik i mengdeangivelser av ingredienser i 40 prosent av de vurderte produktene. 46 prosent hadde avvik i merkingen av tilsetningsstoffer, og 54 prosent hadde avvik i merkingen av allergener.

Fil
Merkesjekken 2015 - Kjøtt og kjøttprodukter (PDF)