Merking av glutenfrie produkter

Glutenfrie matvarer er beregnet til personer med cøliaki eller hveteallergi. Matvarene merket med «glutenfri» og «svært lavt gluteninnhold» skal derfor oppfylle en rekke krav.

Publisert

Gluten er et protein som finnes i kornslagene hvete (alle arter av Triticum), rug, bygg, havre, spelt, emmer og enkorn. Gluten har avgjørende betydning for melets kvalitet og bakeegenskaper. Det fungerer som «lim» i deigene og gjør deigen sammenhengende og formbar. Dessuten holder gluten gassen gjæren produserer inne i deigen sånn at baksten blir luftigere.

Noen personer kan bli syke når de spiser korn som inneholder gluten. Årsaken kan være hveteallergi eller cøliaki (glutenintoleranse). Hveteallergi og cøliaki kan behandles med et glutenfritt kosthold.

Les mer om forskjellen på hveteallergi og cøliaki (naaf.no)

Opplysninger om gluten i næringsmidler

Personer med glutenintoleranse kan tåle små mengder gluten i varierende grad og innenfor visse grenser.

For at forbrukerne skal kunne finne næringsmidler på markedet som er tilpasset deres behov og grad av følsomhet, er det viktig at de forskjellige produktene har passende merking, slik at personer med glutenintoleranse kan bruke disse produktene riktig.

Det er frivillig å merke et produkt med «glutenfritt» eller «svært lavt gluteninnhold».

Dersom du velger å merke ditt produkt som glutenfritt, må produktet oppfylle krav i regelverket.

Angivelsen «glutenfri» kan brukes bare dersom næringsmiddelet som selges til sluttforbrukeren, har et gluteninnhold på høyst 20 mg/kg.

Angivelsen «svært lavt gluteninnhold» kan brukes bare dersom næringsmiddelet, som består av eller inneholder én eller flere ingredienser framstilt av hvete, rug, bygg, havre eller krysninger av disse, og som er særlig bearbeidet for å redusere gluteninnholdet, har et gluteninnhold på høyst 100 mg/kg i det næringsmiddelet som selges til sluttforbrukeren. Eksempel på særlig bearbeidet matvare kan være brød fremstilt av mel hvor innholdet av gluten er fjernet i produksjonsprosessen.

Kan maksimalt inneholdeKategorierKan merkes med
20 mg gluten pr. kg

Produkter som er naturlig fri for gluten og produkter som er gjort glutenfrie (særlig bearbeidete)

Glutenfri
20 mg gluten pr. kg

Vanlige matvarer som kan merkes glutenfrie og enkelte produkter for særskilte grupper som kan merkes glutenfrie

Glutenfri
100 mg pr. kgProdukter som er gjort glutenfrie (særlig bearbeidete)Svært lavt gluteninnhold

Det er gjennomføringsforordning (EU) nr. 828/2014 (glutenforordningen) som stiller krav til opplysninger til forbrukere om fravær eller redusert forekomst av gluten i næringsmidler.

Merkingen skal ikke villede forbruker

Ved merking av næringsmidler skal også de allmenne vilkårene om god opplysningspraksis fastsatt i forordning (EU) nr. 1169/2011, være oppfylt.

Det betyr at merkingen ikke skal villede forbruker om produktets egenskaper eller sammensetning. Det skal for eksempel ikke gis inntrykk av at næringsmiddelet har særlige egenskaper, når alle lignende næringsmidler faktisk har de samme egenskapene.

Det er derfor ikke tillatt å markedsføre matvarer som «glutenfrie» dersom de vanligvis ikke inneholder gluten.

For eksempel: Melk er naturlig uten gluten og kan derfor ikke markedsføres som «glutenfri».

Se også begrunnelsen i klagesaken om merking av fiskekaker med "glutenfri".

Merking av glutenholdig korn som ingrediens

Det er 14 allergener som alltid skal angis i merkingen når de brukes i en matvare. Dette gjelder både ikke-ferdigpakket mat som du f.eks. spiser på restaurant, og ferdigpakket mat som selges i butikker.

Les mer om hvordan allergener skal merkes

Kornslag som inneholder gluten, er en av de 14 kategoriene som alltid skal framheves i ingredienslisten. Dette inkluderer hvete, rug, bygg, havre, spelt, korasanhvete og lignende. 

Selv om produktet inneholder mindre enn 20 mg/kg gluten og er merket som «glutenfritt», skal glutenholdig korn alltid fremheves i ingredienslisten eller menyen.

For eksempel: Ingredienser: rismel, potetmel, bulgurhvete, sukker, salt.

Det er ikke tillatt å kun skrive «gluten» i ingredienslisten. Korrekt merking gir allergikere viktig informasjon om produktet. En som har hveteallergi, kan fint tåle andre kornsorter og må derfor få informasjon om dette i ingredienslisten for å foreta et valg. Merking med kun «gluten» kan være med på å legge unødige begrensninger på matvareutvalget for dem det gjelder. 

Informasjon om allergenet skal ikke gjentas andre steder på emballasjen enn i ingredienslisten, da forbruker skal kunne finne all relevant informasjon om ingrediensene der.

Glutenfri havre

Havre inneholder ikke gluten, men det er et problem at havre kan bli forurenset med hvete, rug eller bygg i forbindelse med innhøsting, transport, lagring og bearbeiding av korn.

Havre er derfor en av de 14 obligatoriske allergenene som skal angis i merkingen når de brukes i en matvare.

For at havre skal kalles «glutenfri», må den ha vært produsert, tilberedt og/eller bearbeidet på en måte som unngår forurensning med hvete, rug, bygg eller deres krysningsvarianter, og gluteninnholdet i slik havre må ikke overstige 20 mg/kg.

Der glutenfri havre brukes som ingrediens i en matvare, kan den angis som "havre" eller "glutenfri havre" i ingredienslisten. I begge tilfeller må "havre" fremheves siden den anses som et allergen.

Som bestepraksis bør næringsmiddelbedrifter inkludere et notat til forbrukere som forklarer at selv om havren er til stede og fremhevet, er den glutenfri på grunn av måten den produseres, tilberedes og behandles på.

For eksempel: 

Ingredienser: Rismel, potetmel, havre*, sukker, salt, krydder

* Havre brukt i dette produktet er glutenfri og er spesielt produsert, tilberedt og behandlet på en måte for å unngå forurensning av korn som inneholder gluten.

eller

Ingredienser: Rismel, potetmel, glutenfri havre*, sukker, salt, krydder

* Havre brukt i dette produktet er glutenfri og er spesialprodusert, tilberedt og behandlet på en måte for å unngå forurensning av korn som inneholder gluten.

Analyse av gluten i matvarer

Codex Alimentarius har utviklet en internasjonal standard (fao.org, PDF) for matvarer for særskilte grupper av forbrukere som ikke tåler gluten

Standarden gir retningslinjer for analyse av gluteninnhold i matvarer. Gluten måles ve​​d hjelp av en enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) R5 Mendez-metode.

Vær oppmerksom på at standardmetoden, den såkalte "sandwich ELISA", ikke er egnet til hydrolyserte produkter.

Se mer informasjon om glutenfrie produkter.

Regelverk

Glutenforordningen

Matinformasjonsforskriften