Opprinnelsesmerking

Det er for de fleste matvarer frivillig å merke produktet med opprinnelse. Men hvis manglende opplysninger om opprinnelse, kan villede forbrukeren, er det likevel obligatorisk. 

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Merk med opprinnelsesland eller opphavssted 
  2. Geografiske produktnavn  
  3. Forbruker skal ikke villedes av opprinnelsesmerkingen 
  4. Opprinnelse for hovedingrediensen 

Hensikten med merking av mat er å gi forbrukerne god informasjon om hva matvaren inneholder ved å lese på pakningen. Merkingen skal være korrekt, gi tilstrekkelig informasjon og ikke villede forbrukerne.  

For visse produkter er opprinnelsesmerking alltid obligatorisk. Dette gjelder for eksempel: 

  • Ferskt kjøtt fra storfe: Skal alltid merkes med opprinnelse uansett om det selges ferdigpakket eller i ferskvaredisk. Med ferskt kjøtt menes kjøtt som ikke er behandlet på noen annen måte enn ved kjøling og frysing (inkludert kjøtt som er vakuumpakket eller pakket i kontrollert atmosfære).
  • Ferskt kjøtt fra svin, sau, geit eller fjørfe: Skal alltid merkes med opprinnelse når det er ferdigpakket, men er valgfritt hvis kjøttet selges fra ferskvaredisk. Med ferskt kjøtt menes kjøtt som ikke er behandlet på noen annen måte enn ved kjøling og frysing (inkludert kjøtt som er vakuumpakket eller pakket i kontrollert atmosfære). For mer informasjon se Veiledning om opprinnelsesmerking og system for identifisering og registrering
  • Fisk: Havfanget fisk skal merkes med fangstområde, for eksempel Østersjøen, Nordøstlige Atlanterhavet. For fisk som er fanget i ferskvann eller er oppdrettet, skal angis landet. Kravet omfatter hel fisk, men også fileter, skiver etc. 
  • Frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter: Skal merkes med opprinnelsesland.  
  • Honning: Skal merkes med det eller de opprinnelsesland, hvor honningen er høstet. Hvis honningen har opprinnelse i mer enn én EØS-stat eller i mer enn ett tredjeland, kan det i merkingen stå: «blanding av honning fra land i EØS» «blanding av honning fra land utenfor EØS» «blanding av honning fra land i og utenfor EØS».