Til hovedinnhold
Rapport

Mattilsynets gjennomgang av radioaktivitetsforvaltning etter Tsjernobylulykken

Rapporten oppsummer radioaktivitetsforvaltningen vi har hatt på matområdet etter Tsjernobylulykken.

Publisert

Vi foreslår etter gjennomgangen å forenkle dagens kontroll av radioaktivt cesium i kjøtt, tilpasse regelverk og forvaltning til dagens situasjon og harmonisere regelverket med EU. Konklusjonen bygger på VKMs risikovurdering av radioaktivitet i mat fra 2017. Kapittel 8 om Beredskap inneholder en vurdering av hvordan atomberedskapen ivaretas på matområdet med de foreslåtte endringene.

Fil
Rapport_Mattilsynets gjennomgang av radioaktivtetsforvaltningen etter Tsjernobylulykken (PDF)