Til hovedinnhold
Rapport

Radioaktivitet i norsk mat – resultater fra overvåkningen av næringsmidler 2016-2018

Mattilsynets nåværende overvåkings- og kartleggingsprogram (OK-program) for radioaktivitet i næringsmidler startet 2016. Denne rapporten sammenstiller resultatene fra overvåkningsprogrammet fra mat og vannprøver tatt i årene 2016–2018.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Totalt 2169 prøver ble undersøkt for cs-137 forurensing fra Tsjernobylulykken. Fokus har vært på lokalmat. I underkant av 1700 prøver av kjøtt fra sau og tamrein, 175 melkeprodukter i tillegg til et utvalg av ferskvannsfisk, honning og diverse spiseklar mat som grønnsaker, bær og syltetøy ble undersøkt.

Tidsrom
2016-2018
Hva lette vi etter?

Rester av cesium-137

Hva fant vi?

Resultatene fra Mattilsynets overvåkningsprogram viser at nivåene av cesium-137 i lokalmat jevnt over er lave. Dette selv om det ble lagt vekt på å ta ut prøver fra belastede områder, hvor vi kan forvente høyere radioaktivitetsnivå.

Enkelt av prøvene viste nivåer over gjeldende grenseverdier.

Helserisiko ved å spise mat med de målte nivåene er svært lav.

Hvem utførte oppdraget?

Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, Analysesenteret i Trondheim kommune, Valdreslab AS.

Fil
Rapport_ Radioaktivitet i næringsmidler 2016-2018 (PDF)