Rapportserie

Strategi for håndtering av radioaktivitet i næringsmidler

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (matdepartementene) har Mattilsynet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) utarbeidet en felles strategi med mål for den videre utviklingen av forvaltning og krisehåndtering knyttet til radioaktivitet i næringsmidler.

Publisert

Strategi for forvaltning av radioaktivitet i fôr og næringsmidler – 2013

Strategi for håndtering av radioaktivitet i næringsmidler – 2021-2025