Til hovedinnhold

Giardia

Giardia er ein protozo (eincella organisme) som kan smitte gjennom forureina mat og vatn. Parasitten finst hos menneske og kanskje ulike dyreartar. 

Publisert

Parasitten er vanleg i utlandet, og mange blir smitta utanlands. I Noreg hadde vi eit stort utbrot i Bergen i 2004, der mange vart sjuke etter inntak av forureina drikkevatn.

Drikkevatn

Parasitten Giardia finst i eit lågt tal i mange drikkevasskjelder. Det er gjort ei risikovurdering av drikkevatn (vkm.no) i 2009 som viser liten fare for å bli sjuk av parasittar via drikkevatnet.

UV-bestråling drep parasitten, og mange vassverk har installert UV-bestråling etter hendinga i Bergen.

Lenkar til andre

Giardiasis – rettleiar for helsepersonell (fhi.no)

Giardia duodenalis – om parasitten (vetinst.no)