Til hovedinnhold

Giardia

Giardia er en protozo (encellet organisme) som kan smitte gjennom forurenset mat og vann. Parasitten finnes hos mennesker og muligens ulike dyrearter. 

Publisert

Parasitten er vanlig i utlandet, og mange blir smittet utenlands. I Norge hadde vi et stort utbrudd i Bergen i 2004, der mange ble syke etter inntak av forurenset drikkevann.

Drikkevann

Parasitten Giardia finnes i et lavt antall i mange drikkevannskilder. Det er gjort en risikovurdering av drikkevann (vkm.no) i 2009 som viser liten fare for å bli syk av parasitter via drikkevannet.

UV-bestråling dreper parasitten, og mange vannverk har installert UV-bestråling etter hendelsen i Bergen.

Lenker til andre

Giardiasis – veileder for helsepersonell (fhi.no)

Giardia duodenalis – om parasitten (vetinst.no)