Til hovedinnhold
Søk

Andre smittestoffer

Her finner du lenker til øvrige smittestoffer som kan smitte fra mat, med lenker til de relevante kunnskapsinstitusjonene.

Publisert

Bakterier

Bacillus cereus

Bacillus cereus-infeksjoner (fhi.no)

Botulisme

Botulisme (helsenorge.no)

Botulisme (fhi.no)

Clostridium perfringens

Clostridium perfringens-infeksjon (fhi.no)

Histaminer 

Histaminforgiftning (fhi.no)

Shigella

Shigella (vetinst.no)

Shigellose (fhi.no)

Stafylococcus aureus

Stafylokokkmatforgiftning (fhi.no)

Meticillinresistente stafylokokker (vetinst.no)

Vibrio

Vibrio- og Shewanellainfeksjoner (fhi.no)

Virus

Hepatitt A

Hepatitt A (fhi.no)

Norovirus

Norovirus (vetinst.no)

Norovirus og Sapovirus-enteritt (fhi.no)

Parasitter

Trikiner

Trikiner (vetinst.no)

Cryptosporidier

Cryptosporidiose (fhi.no)

Cryptosporidium og kryptosporidiose (vetinst.no)

Ekinokokker

Ekinokokkose (fhi.no)

Revens dvergbandorm (vetinst.no)