Til hovedinnhold
Rapport

EFSA-rapport om Listeria i mat

EUs mattrygghetorgan EFSA gjennomførte i 2010 og 2011 et omfattende overvåkingsprogram på bakterien Listeria monocytogenes i utvalgte spiseklare matvarer som røykt og gravet fisk, ost og kjøttprodukt.

Faglig oppdatert
Hva ble undersøkt?

Den første rapporten, som ble publisert i juni 2013, tok for seg resultatene av analysene av de ulike produktene, mens del to av rapporten gir en statistisk analyse av data for å kunne finne mulige årsakssammenhenger.

Tidsrom
2010 - 2011
Hva fant vi?

Få tilfeller i Norge

Listeria-bakterien kan gi Listeriose, som er en alvorlig sykdom. I EU ble det i 2011 rapportert om rundt 1470 personer som ble smittet av Listeria. Listeriasmitten kommer som oftest fra mat som fisk og kjøtt eller mykost som ikke varmebehandles før den spises.

Norge er imidlertid i en særstilling når det gjelder lav forekomst av Listeria i norske råvarer som kjøtt og melk. Likevel ble det i Norge registrert 31 tilfeller av listeriose i 2012. Disse er hovedsakelig sporadiske tilfeller, og det er registrert få utbrudd der mange blir syke av Listeria-bakterien i Norge.

Viktig med god mathygiene og riktige kjøletemperaturer

Mattilsynet stiller en rekke krav til virksomheter som produserer og serverer mat, blant annet krav til god helse og hygiene ved gårdsdrift, god hygiene ved produksjon av næringsmidler og riktig temperatur ved oppbevaring av mat.

Det er viktig å være årvåken i alle ledd for å forhindre forekomst av Listeria-bakterier i mat. Som forbruker må du også følge opp og lagre maten riktig hjemme. Det anbefales at temperaturen i kjøleskapet ligger på mellom 0 og 4 grader celsius. 

Hvem utførte oppdraget?

EUs mattrygghetorgan EFSA

Første del av rapporten på EFSAs nettsider: Part A: Listeria monocytogenes prevalence estimates

Andre del av rapporten på EFSAs nettsider: Part B: analysis of factors related to prevalence and exploring compliance