Til hovedinnhold
Rapport

Analyser av Patogene Escherichia coli i spekepølser 2022

Veterinærinstituttet har på oppdrag for Mattilsynet undersøkt 137 norske spekepølser for sykdomsfremkallende E. coli-bakterier (STEC). Det var et funn av slike bakterier, men denne typen gir vanligvis ikke alvorlig sykdom hos mennesker. Selv om utvalget var lite, er konklusjonen at forekomsten av STEC i norske spekepølser er lav.

Publisert
Hva ble undersøkt?

137 norske spekepølser

Tidsrom
Prøvene ble innhentet i 2020 og analysert i 2021
Hva lette vi etter?

E. coli og sykdomsfremkallende STEC-varianter

Hva fant vi?

En positiv E. coli prøve. Denne var ikke av typen som vanligvis gir alvorlig sykdom hos folk, dvs. gode resultater. Rapporten kan leses på Veterinærinstituttets nettsider

Hvem utførte oppdraget?

Veterinærinstituttet