Til hovedinnhold
Rapport

Mikrobiologisk kontroll av pasteuriserte og upasteuriserte melkeprodukter

Publisert

Mikrobiologisk kontroll av pasteuriserte og upasteuriserte melkeprodukter, 2018

Hva ble undersøkt?

189 prøver av upasteuriserte og pasteuriserte oster og andre melkeprodukt produsert i Norge og i EU.

Tidsrom
2018
Hva lette vi etter?

De fire kategoriene er analysert for ulike sykdomsfremkallende bakterier (patogener). Disse valgene er gjort for å for å få mest mulig informasjon for hver kategori.

De ulike kategoriene er:

P N= pasteurisert melkeprodukt produsert i Norge.

P EU= pasteurisert melkeprodukt produsert utenfor Norge.

U N= upasteurisert melkeprodukt produsert i Norge.

U EU= upasteurisert melkeprodukt produsert utenfor Norge.
 

De ulike sykdomsfremkallende smittestoffene vi analyserte for:

Listeria monocytogenes (patogen): P N, P EU, U N, U EU, antall 189 st.

Shigatoksinproduserende Escherichia coli (STEC) (patogen): U N, U EU, antall 96 st.

E. coli (hygieneparameter): P N, U N, U EU, 169 st.

S. aureus (hygieneparameter): U N, antall 71 st.

Giftstoffer (enterotoksin) fra S. aureus (patogen): U N, U EU, antall 96 st.

Salmonella (patogen): U EU, antall 25 st.

Hva fant vi?

Listeria monocytogenes: Ingen påvisning i 189 prøver melkeprodukt.

Shigatoksinproduserende Escherichia coli (STEC):
Ett funn i fransk rødkittost av kumelk (E. coli O-, stx2 og eae). Totalt ble 25 upasteuriserte melkeprodukt produsert utenfor Norge undersøkt. Ingen funn i 71 upasteuriserte melkeprodukt fra Norge.

Escherichia coli (hygieneparameter):
I 73 pasteuriserte melkeprodukt fra Norge var det en påvisning og denne var over nedre grenseverdi (100 kde/g) men under øvre grenseverdi (1 000 kde/g). Det ble ikke påvist E. coli over deteksjonsgrensen på 10 kolonidannede enheter/g prøve (kde/g) i de andre prøvene.

I 61 av de 71 upasteuriserte melkeproduktene produsert i Norge ble det ikke påvist E. coli over deteksjonsgrensen på 10 kolonidannede enheter/g prøve (kde/g). 3 st. (4,2 %) var over 100 kde/g.

I upasteuriserte melkeprodukter fra EU (25) hadde 5 (20 %) av produktene over 100 kde/g E. coli. Det er ikke mikrobiologisk kriterium for E. coli i regelverket for upasteuriserte oster.

Staphylococcus aureus:
Av 71 prøver var det ingen som oversteg regelverkets nedre grenseverdi på 10 000 kde/g.

Av 96 undersøkte upasteuriserte melkeprodukter ble det ikke påvist enterotoksinene A-E Giftstoffene (enterotoksinene), som noen S. aureus kan produsere.

Det ble ikke påvist Salmonella i de 25 prøvene av upasteurisert melkeproduktene som er produsert utenfor Norge.

Hvem utførte oppdraget?

Veterinærinstituttet.

Fil
Mikrobiologisk kontroll av pasteuriserte og upasteuriserte melkeprodukter, 2018 (PDF)

Mikrobiologisk kontroll av pasteuriserte og upasteuriserte melkeprodukter 2010-2016

Hva ble undersøkt?

Melkeprodukter

Tidsrom
2010-2016
Hva lette vi etter?

Smittestoffer.

Hva fant vi?

Den mikrobiologiske kvaliteten for melkeprodukter generelt er god. Likevel ser vi at det er mikrobiologiske utfordringer i tilknytning til upasteuriserte melkeprodukter. Det ble isolert STEC fra fire av 82 prøver (snaut 5 %). Dette var produkter fra tre norske virksomheter og en fra EU.

Fil
Mikrobiologisk kontroll av pasteuriserte og upasteuriserte melkeprodukter 2010-2016 (PDF)