Til hovedinnhold
Rapport

Overvåkingsprogram 2020 – Overvåkning og kontroll med Salmonella i levende dyr, ferskt kjøtt og egg

Mattilsynet har siden 1995 gjennomført overvåkingsprogram for Salmonella hos levende dyr (storfe, svin og fjørfe), ferskt kjøtt og egg. Programmet dokumenterer at forekomsten er svært lav i forhold til de fleste andre land.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Målet med programmet er å sikre at matproduserende dyr, ferskt kjøtt og egg fra norske husdyr er så godt som fri for salmonella. Programmet dokumenterer også den svært gunstige salmonellasituasjonen Norge har, som igjen gir grunnlag for salmonellagarantiene, det vil si at ved innførsel av enkelte dyr og visse animalske produkter må forsendelsen være undersøkt for salmonella med negativt resultat i avsenderlandet før den kan sendes til Norge. I programmet er det tatt prøver i besetninger, på slakteriene og i nedskjæringsvirksomheter.

Tidsrom
Hele året
Hva lette vi etter?

Prøvene ble undersøkt for Salmonella

Hva fant vi?

I programmet for 2020 ble det funnet én positiv prøve blant 8.285 totalt fra fjørfe, én positiv prøve fra svine blant 3.245 undersøkte, tre positive prøver av storfe av 2.975 prøver totalt og fire positive prøver av totalt 8.690 tatt av ferskt kjøtt på slakterier og i nedskjæringsvirksomheter.

Hvem utførte oppdraget?

Veterinærinstituttet

Fil
2021_19_OK Salmonella spp (PDF)