Til hovedinnhold
Søk

Kveis

Kveis er samlebetegnelsen på en type parasitter man kan finne i villfisk fra sjøen. Kveis er en type rundorm som vanligvis setter seg på fiskens innvoller. Av og til vil de også kunne gå inn i fiskekjøttet, og da kan kveis utgjøre en viss helsefare for mennesker som spiser fisken.

Publisert

Kveis dør ved steking, koking, tørking, sterk salting eller frysing. Det er derfor krav om at fisk som skal spises rå eller nesten rå skal fryses før konsum. For oppdrettet fisk er det gjort egne vurderinger og oppdrettet atlantisk laks og regnbueørret er fritatt fra krav om frysing. For mer informasjon se oppdretta laks og regnbogeaure har ikkje krav om frysing.

Lenker til andre

Fakta om kveis og anisakis simplex (vetinst.no)