Til hovedinnhold

Videoer – startpakke for nye matbedrifter

Her får du reglene forklart med videoer.

Publisert

Subtitled in other languages

We've created several videos to help new business owners understand food safety rules. They're in Norwegian with subtitles in English, Vietnamese, and Arabic. You can watch them below. 

Å starte ny matbedrift

Alle som skal drive en matbedrift, må følge flere lover og regler. Dette skal sikre at maten som lages er trygg.

Lokaler og innredning for matbedrifter

Når du driver matservering må du ha et lokale som passer til driften du har valgt.

Mathåndtering og hygiene

Håndterer du maten riktig, unngår du at noen blir syke av maten du serverer dem.

Internkontroll

Du må ha gode rutiner og kontroll på hvordan lage mat når du driver matservering.

Registrere ny matbedrift

Alle som vil starte opp en matbedrift, må melde fra til Mattilsynet på forhånd.

Inspeksjon fra Mattilsynet

Når du har registrert bedriften din vil Mattilsynet vurdere når du skal få tilsyn, ut i fra en helhetsvurdering av risiko og kapasitet.