Internasjonalt samarbeid

Mattilsynet deltar i EU-kommisjonens utvikling og revisjon av EØS-relevant regelverk. Vi deltar også i en rekke andre internasjonale fora.