Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Norgesmester i variasjon for jurister?

Tema som spenner fra fugleinfluensa til lakselus via sjeldne potetsykdommer. Samarbeid med alt fra veterinærer til fiskehelsebiologer via politi, Fiskedirektoratet og Statsforvalteren. Verktøy omfatter forvaltningsloven, dyrevelferdsloven, slagstøvler og redningsvest. Det er liten tvil om at hverdagen som jurist i Mattilsynet er alt annet enn ensformig.

Publisert
Whydentify_Mona_Holm-Ross_BERR1820_web.jpg

Mattilsynet søker folk

 

 - Som jurist i Mattilsynet er du involvert i saker der vi vurderer å bruke sterke virkemidler, forteller Mona Holm Ross. Det kan være alt fra å ilegge en restaurant karantene, gi et overtredelsesgebyr til en bonde, ev anmelde eller pålegge avvikling av dyrehold. Vår jobb er å sikre at sakene er forvaltningsmessig riktig behandlet. Det er utrolig viktig at dyrene ikke fortsetter å lide på grunn av saksbehandlingsfeil.

 

Å jobbe med jus i Mattilsynet betyr at du jobber svært tett på veterinærer og fiskehelsebiologer. For å kunne gi dem gode råd må man dermed ikke bare kunne forstå jusen, men også veterinærfaget.

 

- Som jurist må du forstå nok av veterinærfaget til å kunne gi gode råd, fortsetter Mona. Derfor er det svært verdifullt å dra ut på tilsyn sammen med inspektører, få på seg slagstøvlene og ta turen ut i et fjøs, forstå for eksempel hvordan en kalvebinge bør se ut. Noen av mine juristkolleger i Molde var med å hente ut noen kyr fra et fjøs forrige uke. Det er jo langt unna hverdagen man ser for seg når man sitter på lesesalen. Lite visste jeg da at alpakkaens tenner må slipes, ellers utvikler de kamptenner. Det gjør jo hverdagen litt ekstra interessant, mener jeg.

 

Man jobber svært praktisk med jusen i Mattilsynet.

 

- Loven er laget med en praktisk hensikt, legger Mona til, og det er viktig å ha bakkekontakt og forstå hvordan regelverket skal brukes til det beste for alle parter. Det gjør at man må jobbe dynamisk, i all den tid ingen saker her er like.

Whydentify_Mona_Holm-Ross_BERR1773_web.jpg
Mona Holm-Ross

Tverrfaglig samarbeid

I Mattilsynet er det i underkant av 20 jurister som jobber ute i regionene og 40 jurister på hovedkontoret. Med det store spennet i saker, er det svært verdifullt å ha noen å sparre med.

 

- I min region er vi 3 jurister, og vi samarbeider tett. Juristene som jobber i regionene skal ha en samling i Tromsø nå i mai, der målet er å skape enda bedre og tettere samarbeid, sier Mona. Vi har faste møter månedlig på Teams der vi tar opp felles problemstillinger, og vi ringer hverandre til jevnlig for å diskutere fag og saker.

 

I tillegg til det interne fagmiljøet, er det også stor grad av samarbeid med andre etater og instanser.

 

- Vi bistår Politiet i etterforskning av en del saker på dyrevelferd, legger Mona til, der vi for eksempel kan gi råd om hva de bør spørre om i avhør. Vi samarbeider også med Statsforvalteren, Fiskeridirektoratet, Justervesenet, Skatteetaten, NAV og Arbeidstilsynet og andre – alt etter behov. Vi jobber for å bli enda flinkere til å dele relevant informasjon mellom oss, for å kunne jobbe mer effektivt og tverretatlig.

 

Mona har særlig jobbet mye med Kystvakten, og har vært ute på tilsyn sammen med de flere ganger.

 

- Gjennom Politiets Miljøforum kom vi i kontakt med Kystvakten og ledelsen på K/V Njord, forteller Mona. Vi har fått etablert et fast samarbeid som innebærer at vi er med Kystvakten ut i 23 dager av gangen, for å føre tilsyn med oppdrettsanlegg med vekt på lakselus og dødelighet i merdene. Med et slikt samarbeid når vi ut til langt flere anlegg enn ved vanlig tilsyn og kommer dessuten uanmeldt.

 

Med mål om bedre dyrevelferd

Et av de viktigste målene for både Mona og Mattilsynet er å bidra til bedre dyrevelferd her til lands.

 

- Det er en viktig motivasjon for meg personlig, sier Mona. De aller fleste dyrene i dette landet har det bra, det være seg produksjonsdyr eller kjæledyr. Vår jobb er å gjennomføre risikobasert tilsyn, der enten produksjonsformen, bekymringsmeldinger eller historikken tilsier at det er høy risiko. De som ikke behandler dyrene sine bra, må kunne forvente en oppfølging fra Mattilsynet. At vi gjennom vårt arbeid bidrar til at dyr får det bedre, er et viktig samfunnsoppdrag. Utvilsomt.

Mattilsynet søker folk