Motta post fra Mattilsynet digitalt

All post fra Mattilsynet sendes digitalt, både til virksomheter og privatpersoner.

Publisert

Virksomheter

Post fra Mattilsynet til virksomheter adresseres med utgangspunkt i organisasjonsnummer. 

Mattilsynet fører i all hovedsak tilsyn mot driften av aktivitetene til foretaket og benytter derfor organisasjonsnummeret til underenheter som ID til våre registreringer. Dette betyr at dersom du ikke finner posten under foretakets organisasjonsnummer, så vil du finne den under aktuell underenhet.

Finn post fra Mattilsynet i Altinn

Det er viktig å sikre gode rutiner for å lese posten digitalt. Sjekk hvilke underenheter som finnes i ditt foretak og at det er satt opp nødvendige tilganger for å sikre at underenheters meldingsbokser blir lest.

Når du mottar digital post fra Mattilsynet, varsles du pr e-post/SMS. For å lese posten digitalt, må man ha rollen «Post/Arkiv».

Les mer om roller og rettigheter i Altinn (altinn.no).

Privatpersoner

Som privatperson må du ha en digital postkasse for å kunne motta post fra det offentlige digitalt.

Du kan velge mellom to postkasser; Digipost eller e-Boks. Skaffer du deg digital postkasse, vil du se at stadig flere offentlige virksomheter vil sende post der. Da trenger du å forholde deg til kun én felles digital postkasse fra det offentlige.

Fordeler med digital post

  • Du får posten din raskere fordi du slipper å vente på postgangen.
  • Posten blir lagret på ett og samme sted.
  • Vi sparer miljøet.

Når du mottar digital post fra Mattilsynet, varsles du per e-post eller SMS.

Ditt trygge arkiv

Det er trygt og enkelt å motta post digitalt fra det offentlige når du har digital postkasse. Du bruker ID-porten til innlogging for å lese din digitale post. Brev i postkassen kan lagres der så lenge du ønsker. Begge leverandørene har app-løsninger som gjør at du enkelt kan lese post på mobile enheter.

Velg digital postkasse

Les mer om hvordan du oppretter en digital postkasse på www.norge.no. Om du verken har valgt postkasse eller reservert deg mot digital post, vil du fortsatt motta digital post til din meldingsboks i Altinn.

Du kan også reservere deg mot digital post. Du vil da fremdeles få viktig post fra det offentlige på papir.

Les mer på norge.no, veiviser til offentlige tjenester på nett: Reservasjon (norge.no)