Om Mattilsynet

Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltingsorgan som er med å sikre forbrukere trygg mat og trygt drikkevann.

Publisert

Vi skal fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgaver knyttet til kosmetikk og legemiddel, og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynets roller er å utarbeide forslag til, forvalte og veilede om regelverk, føre risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap, og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglige råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Mål og strategi

Mattilsynet skal gjennom tilsyn, veiledning, kartlegging og overvåkning, og ved å ta del i utvikling av regelverk arbeide for følgende mål:

  • sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevann
  • fremme god helse hos planter, fisk og landdyr
  • fremme god dyrevelferd og respekt for dyr
  • fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs hele produksjonskjeden
  • ivareta miljøvennlig produksjon

Relaterte dokumenter