Godkjente produkter og virksomheter

Her finner du lister over såkalte godkjente produkter og virksomheter. De fleste listene oppdateres daglig.

Here you will find lists of approved establishments. Most lists are updated daily.

Fra EU-kommisjonen

Godkjente avlslag, kompetente myndigheter inne husdyravl og unntak om ikke-diskriminerende hestekonkurranser