Eksport av brukte skogs- og landbruksmaskiner, redskaper og liknende til EU

Hvis du skal eksportere maskiner, kjøretøyer, redskaper eller utstyr som har vært brukt til landbruks-, hagebruks- eller skogbruksformål til EU, stilles det krav til rengjøring og plantesunnhetssertifikat. Kravene gjelder for en rekke forskjellige maskiner, kjøretøyer, redskaper og utstyr.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Plantesunnhetssertifikatet dokumenterer at kravene er oppfylt
  2. Disse varene skal ha plantesunnhetssertifikat
  3. Slik søker du om plantesunnhetssertifikat for eksport
  4. Kontakt Mattilsynet for avklaring om kontroll
  5. Gebyrer ved utstedelse av eksportdokumenter
  6. Mer veiledning om EUs importregler for brukte skogs- og landbruksmaskiner, redskaper og liknende

Maskiner, kjøretøyer, redskaper og utstyr som er omfattet av kravene, skal ved import til EU være rengjort og fri for jord- og planterester, samt være fulgt av plantesunnhetssertifikat. Hensikten er å redusere risikoen for at alvorlige planteskadegjørere følger med disse varene ved import fra land utenfor EU.

Kravene er fastsatt i Annex VII og Annex IX del A i Kommisjonens forordning 2019/2072 (eur-lex.europa.eu).