Til hovedinnhold

Liste over narkotiske frø

Veiledende liste over frø av planter som inneholder narkotiske stoffer som det ikke er lov å innføre eller omsette i Norge – med oversikt over arter innen slekten Papaver det er lov å omsette.

Publisert

I Forskrift om såvarer er det i § 28 et forbud mot innførsel av frø av planter som inneholder narkotiske stoffer. Dette gjelder uansett nivået på innhold av narkotiske stoffer.

Som en hjelp til å praktisere denne forskriftsbestemmelsen er det nedenfor gitt en alfabetisk oversikt over slekter og arter, samt en del kjente underarter, varieteter, former og sorter.

Lista er ikke fullstendig, men suppleres med jevne mellomrom etterhvert som nytt frø- og plantemateriale blir kjent.

Det er et problem at det i frøkataloger opereres med noe ulike navn på samme art.

En har forsøkt å ta konsekvensen av dette ved å føre opp samme art under de ulike navn som kan forefinnes i kataloger.

Artene Cannabis sativa (Hamp) og Papaver somniferum (Opiumsvalmue) er hovedartene innen gruppen vekster som inneholder narkotika. Innen slekten Papaver er det imidlertid en rekke arter som ikke produserer narkotiske stoffer, og som det følgelig er lov å importere og omsette. Disse er gjengitt nederst i listen.

Arter det er forbudt å omsette

SlektArtNorsk navn
Argyreianervosa 
CannabissativaHamp
Cathaedulis 
*Ipomoeasp. 

Lophophora

Synonymer:

Anhalonium

Anhalonium

Ariocarpus

Echinocactus

Echinocactus

Lophophora

Lophophora

Lophophora

Lophophora

Lophophora

Lophophora

Lophophora

Lophophora

Lophophora

williamsii

 

lewisii

williamsii

williamsii

lewinii

williamsii

echinata

echinata var. lutea

fricii

lewinii

lutea

williamsii var. decipiens

williamsii var. lewinii

lewinii

williamsii

Peyotekaktus - Peyote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Papaver somniferumOpiumsvalmue
Peganumharmala 

* Ferdige pakker til prydformål fra registrerte frøfirmaer i Europa av slekten Ipomoea og arten Papaver somniferum vil være tillatt. Arten Ipomoea batatas – søtpotet omfattes ikke av forbudet.

Arter av Papaver det er lov å omsette

Slekt ArtNorsk navn
Papaveralpinum
(syn. P. sendtneri)
Alpevalmue
Papaverbracteatum
(= P. orientale)
 
Papavercommutatum
(= P. rhoeas)
 
Papavercroceum
(= P. nudicaule)
Sibirvalmue
Papavernudicaule
(syn. P. croceum)
Sibirvalmue
PapaverorientaleOrientvalmue, Praktvalmue
Papaverpaucifoliatum
(=Papaver orientale)
 
Papaverpollakii
(=Papaver orientale)
 
Papaverpseudoorientale
(=Papaver orientale)
 
PapaverradicatumFjellvallmue
PapaverrhoeasKornvalmue, Silkevalmue
Papaversendtneri
(= P. alpinum (ssp. sendtneri))
 
*Papaver

somniferum

 

Følgende sortsnavn er klarert og tillates omsatt i porsjonspakninger:

”Aigrette” 

”Applegreen”

”Black Paeony”

”Blue Poppy”

”Burnt Orange”

”Danish Flag

”Dobbel valmue”

”Double Raspberry Blush”

”Flemish Antique”

”Gigantheum”

”Hens and Chicken”

”Paeony Flowered Mixed”

”Peonvalmue”

”Pepperbox”

”Pink Cloud”

”Pink Dawn”

”Pink Paeony”

”Pionvallmo”

”Queen’s Poppy”

”Seriously Scarlet”

”Summer Fruits”

”The Giant”

”White Cloud”

Papaverstrigosum (= P. rhoeas)