Frø til prydformål og hobbybruk, fra frøbanker og lignende

Frø til prydformål og hobbybruk er unntatt fra kravet om sertifisering og de fleste kvalitetskravene i forskrift om såvarer.

Publisert

For denne typen frø er det bare enkelte av forskriftens bestemmelser som gjelder.

Veileder: Omsetning av frø til hobbymarkedet og import av frø til eget bruk (PDF)

Genbanker og lignende kan drive ikke-kommersiell omsetning av korn og frø med formålet bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser.

Genbanker og lignende kan ta seg betalt for sine tjenester, altså omsette til selvkost.