Til hovedinnhold

Krav til merking av såvarer

Ved omsetning av sertifisert såvare skal pakninger eller partier være offisielt merket i henhold til kravene i såvareforskriften.

Publisert

Den offisielle merkingen skal godkjennes av Mattilsynet, og kan påføres pakningen som klistrelapp, påsydd merkelapp eller ved trykking rett på pakningen. Den offisielle merkingen skal oppfylle kravene i såvareforskriftens § 17.

Du kan finne eksempler på offisiell merking: Veileder om merking av såvarer som krever offisiell merking (PDF)

Når trenger du ikke offisiell merking?

Offisielt merkede og forseglede pakninger med såvarer av klasse sertifisert og handelsfrø av fôrvekster og gras til grøntanlegg, og klasse sertifisert av beter, som oppdeles i EØS-småpakninger som angitt i vedlegg A10, kan omsettes uten offisiell merking og forsegling.

Offisielt merkede og forseglede pakninger av grønnsaksfrø av klasse sertifisert kan oppdeles og omsettes som småpakning som angitt i vedlegg A10 tabell 1, uten offisiell merking og forsegling.

Disse såvarene er unntatt fra kravet om offisiell merking:

  • bevaringsverdige sorter
  • naturfrøblandinger
  • tradisjonssorter av grønnsaker
  • grønnsaksfrø av klasse standard
  • grønnsaksfrø av ikke endelig godkjent sort

Varedeklarasjon (leverandøretikett)

Ved omsetning skal hver pakning ha en varedeklarasjon på norsk, enten som en etikett eller trykt eller påstemplet utenpå pakningen. Dersom pakningen er gjennomsiktig, kan varedeklarasjonen legges inne i pakningen. Varedeklarasjonen skal oppfylle kravene i såvareforskriftens § 18.

Regelverk

Forskrift om såvarer