Til hovedinnhold

Prøvetaking av såvarer

Prøvetaking av såvarepartiene for laboratoriekontroll og for kontrolldyrking skal foretas av Mattilsynet eller av prøvetaker autorisert av Mattilsynet.

Publisert

Det samme gjelder ved prøvetaking av såvarepartier for laboratoriekontroll av

 • bevaringsverdige sorter 
 • tradisjonssorter av grønnsaker 
 • naturfrøblandinger
 • i såkalte lukkede system for laboratorieanalyse av eventuelt innhold av floghavre og hønsehirse.

Korrekt prøvetaking er avgjørende for kvalitetskontrollen av såvarer. For at resultatet skal bli riktig, må prøven som gir grunnlag for kontrolldyrkingen og laboratorieanalysen være representativ for hele såvarepartiet. Prøvetakingen skal gjøres i henhold til «Instruks for prøvetaking av såvarer». Instruksen bygger på internasjonalt regelverk for prøvetaking fastsatt av den internasjonale frøkontrollorganisasjonen International Seed Testing Association (ISTA).

Flere enkeltprøver tas spredt over hele såvarepartiet og i flere dybder. Det finnes diverse metoder og utstyr for dette. Enkeltprøvene slås sammen og blandes godt. 

Samleprøven deles deretter ned til en partiprøve som sendes til Kimen såvarelaboratoriet AS for analyse. På såvarelaboratoriet tas det ut arbeidsprøver til renhets- og spireanalyser. 

Autoriserte prøvetakere

Autoriserte prøvetakere prøvetar såvarer på vegne av Mattilsynet etter myndighet gitt gjennom autorisasjon. Autoriserte prøvetakere må skrive under en egenerklæing der de bekrefter å utføre prøvetakingen i henhold til instrukser fastsatt av Mattilsynet.

Mattilsynet avholder autorisasjonskurs i prøvetaking av såvarer. Mattilsynet har inngått en avtale med Kimen Såvarelaboratoriet AS som er ansvarlig for det faglige programmet, gjennomføringen av selve kurset og avholdelse av eksamen. Kursene avsluttes med teoretisk og praktisk eksamen.

Krav som må være oppfylt for autoriserte prøvetakere

Du må 

 • være ansatt i eller driver egen såvareforretning.
 • ha gjennomført autorisasjonskurs og bestått praktisk/ teoretisk eksamen.
 • følge instruks for prøvetaking av såvarer.
 • ikke ha personlig fordel av resultatet av analysene eller kontrollen.

Norge er medlem i ISTA og i OECD. Den som skal prøveta såvarer for ISTA/OECD-sertifisering eller fornyet sertifisering, må være oppnevnt som offisiell prøvetaker. Dette er særlig aktuelt ved eksport. Det kan også være andre tilfeller f.eks. i reklamasjonssaker, at det er ønske om at en offisiell prøvetaker tar ut en ny prøve av et parti.

Krav som må være oppfylt for offisielle prøvetakere

En som er prøvetaker 

 • kan ikke være ansatt i eller drive egen såvareforretning.
 • må ha gjennomført autorisasjonskurs og bestått praktisk/ teoretisk eksamen.
 • må følge instruks for prøvetaking av såvarer.
 • må gjennomgå årlig revisjon og kontroll av prøvetakerutstyr.

Autorisasjonen eller oppnevningen gis for en periode på inntil fem år.

Autorisasjonen kan trekkes tilbake ved overtredelse av kravene.

Mattilsynet autoriserer prøvetakere og Kimen Såvarelaboratoriet AS oppnevner offisielle prøvetakere.

Liste over offisielle prøvetakere av såvarer (PDF)