Til hovedinnhold
Risikovurdering

Toalett med avløp til gjødselkjeller kan gi økt risiko for matsmitte

Toalett, dusj eller vask i fjøs med avløp direkte til gjødselkjelleren kan gi økt risiko for mattsmitte. Det er konklusjonen i en uttalelse fra Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM), gitt på oppdrag fra Mattilsynet.

Publisert

Mattilsynet har brukt uttalelsen fra VKM til å vurdere tiltak som kan begrense smitterisikoen. I endret dyrehelseforskrift som trådte i kraft 1. juli 2018 ble det innført krav om at toaletter ikke skal ha avløp til eller tømmes i gjødsellageret. 

 

Hva er vurderingen?

Stort sett blir sanitærløsningene brukt av husstanden egne medlemmer. Smittepresset øker jo flere som benytter seg av sanitærløsning med avløp til gjødselkjelleren. Risikoen er størst dersom avløp fra toalett ledes ned i gjødselkjelleren.

VKM påpeker at denne risikoen vil være høyest der sanitærløsningene brukes av personer som kan bære med seg smitte fra andre land. Det er fordi forekomsten av slike patogener gjerne er høyere i land der gjestearbeidere og turister kommer fra.

Hvem utførte oppdraget?

VKM: Uttalelse om smitterisiko knyttet til ubehandlet husdyrgjødsel fra gjødselkjellere med avrenning fra sanitæranlegg

Offentliggjort