Til hovedinnhold

Plantehelserisiko ved flytting av jord

Det er viktig for Mattilsynet at du som flyttar eller arbeider med jord er kjend med sykdomsrisikoane ved dette. 

Publisert

Kvifor prioriterer Mattilsynet dette i 2024?  

Vi vil bidra til at dei som flyttar jord er kjent med krav i regelverket og kva som er konsekvensen dersom alvorlege planteskadegjerarar blir spreidd med flytting av jord. 

Korleis planlegg Mattilsynet å arbeide med dette?  

Vi vil gjere det lettare å finne oppdatert informasjon om flytting av jord på våre nettsider. Vi vil sende informasjonsbrev til dei som arbeider med reguleringsplanar, anleggsarbeid og flytting av jord. I tillegg vil vi informere via fagtidsskrift og i samarbeid med andre etatar. 

Kva betyr dette for deg? Kva kan du/verksemda di forvente?  

Du som flyttar jord eller arbeider med jord vil kunne få besøk frå Mattilsynet der vi orienterer om krav i regelverket og konsekvens ved spreiing av skadegjerarar med jord. Du vil også finne oppdatert informasjon om dette temaet på våre nettsider. 

Risiko for spredning av planteskadegjørere og floghavre i forbindelse med anleggsarbeid