Til hovedinnhold
Risikovurdering

Risikovurdering av furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) - Del 1

Faggruppen for plantehelse (FG9) i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet foretatt del 1 av en risikovurdering av FVN.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Mattilsynet har bedt VKM belyse sannsynligheten for introduksjon og spredning av skadegjøreren ved innførsel av ulike typer planter og treprodukter i henhold til dagens plantehelseregelverk.

I tillegg har VKM blitt bedt om å vurdere betydningen av en eventuell framtidig forskriftsendring som åpner for import av planter, plantedeler, ubehandlet tømmer og trevirke av bartrær fra sykdomsfrie områder i Portugal til Norge.

Hva er vurderingen?

Furuvednematoden Bursaphelenchus xylophilus (FVN) som er kjent som en viktig skogsskadegjører i Asia, ble i mai 1999 påvist i Portugal. Slik som handelen ser ut i dag anses sannsynligheten som stor for både innførsel, etablering og spredning av FVN i Norge.

Les hele risikovurderingen på vkm.no

Offentliggjort