Til hovedinnhold
Risikovurdering

Risikovurdering av furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) i Norge - del 2

Mattilsynet har utarbeidet en foreløpig beredskapsplan for å kunne bekjempe furuvednematode dersom den oppdages i Norge. Før den endelige beredskapsplanen utarbeides, ønsker imidlertid Mattilsynet en risikovurdering av furuvednematode. Risikovurderingen består av to deler.
 

Publisert

VKMs faggruppe for plantehelse leverte i 2008 del 1 av risikovurderingen. Den omhandlet furuvednematodens biologi og sannsynligheten for at den introduseres og spres i Norge.

I del 2, som nå foreligger, har VKM vurdert konsekvenser av en eventuell introduksjon, inkludert konsekvenser og kostnader ved å implementere Mattilsynets foreløpige beredskapsplan. Konsekvensene er også vurdert i forhold til et scenario for klimaendring.

Videre har VKM vurdert om tiltakene i beredskapsplanen er tilstrekkelige for å utrydde skadegjøreren dersom den oppdages i Norge.

Hva er vurderingen?

Furuvednematode forventes å føre til liten skade i Norge på kort sikt, men det er usikkert hvordan dette skadedyret vil påvirke norsk furu dersom gjennomsnittstemperaturen stiger. Tiltakene i dagens beredskapsplan vil være svært kostbare og ha store negative miljømessige konsekvenser. Tiltakene vil ikke kunne utrydde furuvednematoden.

Les hele risikovurderingen på vkm.no

Offentliggjort