Til hovedinnhold
Rapport

Kartlegging pærevisnesjuke (Candidatus Phytoplasma pyri) 2016 og 2017

Rapporten beskriver gjennomføringen og resultatene fra overvåkings- og kartleggingsprogram for pærevisnesyke (Candidatus Phytoplasma pyri) i 2016 og 2017. Hensikten med programmet var å få kunnskap om status for denne planteskadegjøreren i Norge.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Planteprøver og insektprøver fra pæredyrkere, kvistbanker, frukttreplanteskoler og klonarkiv/sortssamlinger ble undersøkt. Totalt ble 1113 planteprøver og 304 insektprøver tatt ut og testet.

Tidsrom
Kartleggingen ble gjennomført i 2016 og 2017.
Hva lette vi etter?

Plantesjukdommen pærevisnesjuke (Candidatus Phytoplasma pyri).

Hva fant vi?

Pærevisnesyke ble påvist i planteprøver fra 12 av 46 undersøkte lokaliteter. Smitte ble også påvist i pæresugere fra 2 av 6 undersøkte lokaliteter.

Det ble påvist smitte i Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hordaland, Telemark, Vestfold og Østfold. Det ble ikke gjort funn i Vest-Agder, Møre og Romsdal eller Sogn og Fjordane.

Fil
Rapport_ Kartlegging av pærevisnesjuke 2016–2017 (PDF)