Basisstoffer

Basisstoffer er stoffer som kan brukes til plantevern, men som hovedsakelig har andre bruksområder. Du finner tabellen over godkjente basisstoffer i Norge og EU/EØS nederst på siden.

Publisert