Definisjon av plantevernmidler

Plantevernmidler brukes til å verne planter og såvare mot skadedyr, soppsykdommer og ugress. 

Publisert

Hovedgruppene av plantevernmidler er derfor skadedyrmidler, soppmidler og ugressmidler. Det finnes også andre typer midler, f.eks. slike som kan regulere planteveksten.

Plantevernmidlene kan være kjemiske eller biologiske. Et kjemisk plantevernmiddel inneholder ett eller flere virksomme stoffer mot skadegjørerne. Det inneholder også stoffer som øker holdbarheten til middelet, bidrar til bedre virkning og gjør det lettere å bruke.

Biocider har mye til felles med en del av plantevernmidler, men omfattes av en annen godkjenningsordning som forvaltes av Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)