Falske og ulovlige plantevernmidler

Falske kopier av plantevernmidler er et økende problem i en rekke europeiske land. Selv om Mattilsynet ikke kjenner til at det er et problem i Norge, er det god grunn til å være oppmerksom

Publisert

EU-kommisjonen vurderer at så mye som 10 prosent av plantevernmidlene i EUs marked er ulovlige. Østeuropeiske land med grense til tredjestater er mest utsatt, men også store land vest i Europa er utsatt. Havner som Antwerpen, Hamburg og Rotterdam er identifisert som noen av de viktigste innførselsårene.

Hva er falske plantevernmidler?

Falske plantevernmidler er produsert og pakket med tanke på å etterligne det originale produktet. I noen tilfeller er det kun små detaljer, som størrelse på emballasjen, eller skrivefeil på etiketten som er synlige tegn på at produktet ikke er ekte.

Falske plantevernmidler kan inneholde alt fra rent vann til stoffer som er forbudt i Norge/EU på grunn av den potensielle risikoen de kan ha på helse og/eller miljø. Disse preparatene er ikke godkjente for salg i Norge, men kan etterligne plantevernmidler som innehar en godkjenning.

Mange falske plantevernmidler inneholder en kopi av det originale aktive stoffet, men ofte med en dårligere virkning på grunn av urenheter eller biprodukter i preparatet.

Hvordan forsikrer jeg meg om at jeg kjøper et originalprodukt?

Det beste du kan gjøre for å kjøpe originale produkter, er å kjøpe plantevernmidler fra en pålitelig og etablert forhandler i Norge, og sørge for at du får kvittering på det produktet du har kjøpt. Plantevernmidler skal ikke kjøpes direkte fra utlandet, f.eks. via en nettbutikk. Plantevernmidler som er godkjente i Norge har etiketter med norsk språk.

Du kan se etter følgende på preparatene:

  • Ser pakningen mistenkelig ut?
  • Finnes det et produksjonsnummer på emballasjen?
  • Inneholder etiketten mange skrivefeil?
  • Er etiketten i samsvar med den opplyste for godkjente preparater?
  • Finnes det rester av en gammel etikett på emballasjen?
  • Hvis du brukte samme plantevernmiddel i fjor; er fargen og utseendet på plantevernmiddelet sammenlignbart?

Om du mistenker at plantevernmiddelet ikke er et originalprodukt skal du ikke bruke det. Ta kontakt med Mattilsynet, tlf. 22 44 00 00, ved mistanke om falske plantevernmidler.

Hva er konsekvensene ved bruk av falske plantevernmidler?

Falske plantevernmidler utgjør en risiko både for bonden, forbrukere og miljøet. Disse plantevernmidlene er verken testet eller vurdert, og de kan inneholde stoffer som ikke er godkjente. Falske plantevernmidler utgjør dermed en potensiell helse- og miljøfare.

Ukjente ingredienser kan skade avlingen fullstendig dersom innholdet medfører at plantene dør i stedet for at insekter eller sopp blir bekjempet. Videre kan udeklarerte aktive stoffer i plantevernmiddelet resultere i en uakseptabel mengde plantevernmiddelrester i frukt og grønnsaker. Falske plantevernmidler utgjør en risiko for miljøet, både med tanke på jordboene organismer, avrenning til vann og det biologiske mangfoldet generelt.

Mattilsynet kjenner ikke til at falske plantevernmidler er et problem i Norge per i dag, men planlegger likevel deltagelse i felles kontrollaksjoner med EU de kommende årene.

Årlig europeisk aksjon avdekker ulovlige plantevernmidler

Aksjon Silver Axe avdekker hvert år store mengder ulovlige plantevernmidler i kontroller av store havner, flyplasser, landegrenser, samt anlegg for produksjon og pakking av plantevernmidler. Aksjonen er et samarbeid mellom Europol og European Anti Fraud Office (OLAF), og ca 35 land deltar.

Les mer 2023-aksjonen Silver Axe VIII hos Europol (europa.eu)