Vegeterte buffersoner for å beskytte vannmiljøet mot plantevernmidler

Vegeterte buffersoner er vegetasjonsbelter med tett markdekke som ligger mellom åker og overflatevann.

Publisert

Vegeterte buffersoner holder igjen plantevernmidler som ellers ville havnet i vannet. En vegetert buffersone er nødvendig når plantevernmiddelet du bruker på åkeren kan renne ut i vannet i mengder som kan være skadelige for dyr og planter som lever der.

Veileder om vegeterte buffersoner

Mattilsynet har laget en veileder om vegeterte buffersoner med informasjon om blant annet:

  • Hvorfor det er nødvendig å ha en slik buffersone mot overflatevann
  • Når det er nødvendig å ha en vegetert buffersone
  • Hvordan en vegetert buffersone bør se ut og vedlikeholdes

Veileder om vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann - Versjon 1.1 (PDF)

Kart som viser jordbruksareal med helling under 2%

Ett av unntakene til kravet om en vegetert buffersone er at området du behandler med plantevernmiddel har en hellingsgrad under 2% mot overflatevannet. Et kart som viser jordbruksareal i Norge med mindre enn 2% helling finner du i kartløsningen til NIBIO.

Kartlaget kan du også finne fram til ved å gå inn på "eksterne" i kartlagslista i NIBIO Kilden og velge "Helling jordbruksareal < 2%".

Etiketter med gammel tekst om vegeterte buffersoner

Du kan forholde deg til det som står i veilederen om vegeterte buffersoner. Mattilsynet vil be produsenter av plantevernmidlene om å sende oss reviderte etiketter med en oppdatert beskrivelse av vegeterte buffersoner. De reviderte etikettene vil fortløpende legges ut på hjemmesidene våre.