Årlig innrapportering av vannforsyningssystem

Publisert

Denne skjematjenesten skal brukes for årlig innrapportering av blant annet vannmengder og analyseresultater. Andre endringer gjøres gjennom skjematjenesten "Endre informasjon om vannforsyningssystem".

Det vil ta noen dager før disse endringene fremkommer. Er det strukturelle endringer må du vente noen dager med den videre rapporteringen. For hjelp til utfylling av de enkelte feltene – trykk på spørsmålstegnet bak feltet.

Mattilsynets skjematjeneste