Til hovedinnhold

Veterinærer og laboratorier - slik melder du fra om smittsom dyresykdom

Veterinærer og laboratorier har utvidet plikt til å melde fra om smittsomme sykdommer.

Faglig oppdatert

Nasjonal liste 1- og 2-sykdommer

Ved mistanke om, eller påvisning av, smittsom dyresykdom på nasjonal liste 1 og nasjonal liste 2, skal veterinæren eller laboratoriemedarbeideren melde fra til Mattilsynet så raskt som mulig. Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. 

Laboratorier melder på samme måte, eller etter nærmere avtale med Mattilsynet.

Nasjonal liste 3-sykdommer

Veterinærer skal i tillegg melde fra skriftlig til Mattilsynet om påviste nasjonal liste 3-sykdommer. Fristen for å melde er syv dager etter påvisningen. 

Du sender meldingen om sykdom på nasjonal liste 3 i Mattilsynets skjematjeneste. Bruk skjemaet for smittsomme dyresykdommer. 

Hjelp til å fylle ut skjemaet (PDF)

Resistente bakterier

Laboratorier og veterinærer skal melde Mattilsynet umiddelbart hvis de mistenker eller påviser LA-MRSA (dyreassosiert MRSA) hos storfe, småfe og svin. Les mer i Når og hvordan skal du melde fra om resistente bakterier?

Mer informasjon

Les mer om dyresykdommer