Godkjenning/registrering av animalsk biproduktvirksomhet

Dette skjemaet bruker du for å søke om godkjenning eller registrering av virksomhet etter forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften).

Publisert

Virksomheten tildeles et godkjenningsnummer eller registreringsnummer, og publiseres på Mattilsynets liste over godkjente produkter og virksomheter.

Alle søknader om godkjenning krever saksbehandling.

Liste over type animaliebiprodukt-virksomheter (PDF)

Gå til Mattilsynets skjematjeneste