Til hovedinnhold

Import av planter og plantemateriale med mer

Dette skjemaet brukes for å melde inn sertifikatpliktige importsendinger av planter og plantemateriale med mer. Meldingen skal gis før importsendingen ankommer mottaksstedet.

Publisert

Meldeplikten er regulert i Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (lovdata.no) § 23.

Noen sertifikatpliktige varer er unntatt fra meldeplikten i § 23. Dette gjelder blant annet sendinger med snitt og frisk frukt, bær og grønnsaker.

For å få tilgang til meldeskjemaet må din virksomhet være registrert som importør hos Mattilsynet. Det gjør du i skjemaet Ny importør av planter og plantemateriale m.m.

Når en importsending er ankommet og mottakskontrollert, skal dette meldes til Mattilsynet i henhold til § 23d. I Mattilsynets skjematjenesten under menyen "Skjema" og "Mine påbegynte skjema" finner du en ny oppgave for å melde importsendingen ankommet og mottakskontrollert.

Unntaket fra dette er importsendinger med jord og gjødselvarer, for disse sendingene skal det ikke meldes fra til Mattilsynet etter at mottakskontroll er gjennomført.

For mer informasjon:

Brukerveiledning for innmelding av import av planter i skjematjenesten (PDF)

Mattilsynets skjematjeneste