Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Meld fra om resistente bakterier

Faglig oppdatert

Du melder fra om resistente bakterier på Mattilsynets skjematjenester.  Bruk skjemaet "Melde sykdom/skadegjører".

Alternativt kan du ta kontakt med Seksjon dyrehelse ved Mattilsynets Hovedkontor for informasjon om hvor du kan rapportere.

Meldingen skal inneholde

  • navn, telefonnummer og e-postadresse til melder
  • sykdom/diagnose
  • resistenstype
  • kommunen der dyret holdes
  • art
  • antall dyr
  • tidspunkt for mistanke

Dersom det finnes bakterieisolat, ber vi deg også sende dette til Veterinærinstituttet for videre analyse.

Slik fyller du ut skjemaet (pdf)

Mattilsynets skjematjeneste

Mer om hvilke bakterier du skal melde fra om og frister.