Meld frå om smittsam dyresjukdom

Publisert

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvist, smittsam dyresjukdom.

Viss du har kontakta praktiserande veterinær, vil veterinæren melde frå til Mattilsynet. I så fall treng du ikkje kontakte oss sjølv.