Meldeskjema for tilbaketrekking av produkter

En virksomhet som får mistanke om mulig helsefare i mat eller drikke, skal umiddelbart varsle Mattilsynet og fjerne varen fra markedet.

Publisert

Matloven § 6 sier: Virksomheten skal umiddelbart iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, redusere eller eliminere eventuelle skadevirkninger, herunder stanse omsetning og iverksette tilbaketrekking fra markedet.

Dersom et produkt som må trekkes tilbake har nådd forbruker, har virksomheten også en plikt til å informere forbrukerne.

I tillegg vil Mattilsynet advare forbrukerne om mulig/påvist helsefare, gjennom å publisere en nettmelding på Mattilsynet.no/tilbaketrekkinger. Dette fjerner ikke virksomhetens plikt til selv å publisere informasjon om tilbaketrekkingen via sine egne kanaler.

Begrepet tilbaketrekking i denne sammenheng er ikke er helt presist. Årsaken er at da regelverket ble oversatt til norsk, valgte man å kun bruke "tilbaketrekking" i stedet for å skille mellom de to begrepene "tilbaketrekking" og "tilbakekalling", slik man egentlig burde ha gjort:

Tilbaketrekking av produkt betyr at virksomheten trekker produktet tilbake fra markedet, det vil si fra grossistlager, butikker og liknende.

Tilbakekalling av produkt betyr at virksomheten ber forbrukerne kaste produktet, eller returnere det til butikken der det er kjøpt.

Merk at plikten til å stanse omsetning og iverksette tilbaketrekking fra markedet, gjelder både ved mistanke om helseskade og miljøskade og både for næringsmidler og innsatsvarer (fôr, gjødselvarer og såvarer). Den gjelder også for plantevernmidler og produkter med planteskadegjørere.

Last ned meldeskjema for tilbaketrekking av produkter (PDF)