Ny primærproduksjon og transport av fiskerivarer og muslinger m.m

Dette skjemaet kan du bruke til å melde fra om aktiviteter som primærproduksjon fiske, fiskerivarer, pryddammer og transport av levende akvatiske dyr. Noen av disse typene er godkjenningspliktige, andre kun registreringspliktige.

Publisert

For noen søknader er søknadsbehandlingen gebyrbelagt. Du får varsel om gebyr før du sender inn søknaden.

Skjemaet omfatter følgende aktiviteter og produksjonsformer:

  • Fiske med produksjonsformene Fiske, RSV-båter og CSV-båter
  • Transport av levende akvatiske dyr – smolt - og matfisktransport
  • Pryddammer – registreringspliktige og godkjenningspliktige
  • Transport av fisk og muslinger til første virksomhet
  • Mellomlagring fangstbasert akvakultur
  • Forflåter og serviceutstyr o.a

Hvis du skal endre informasjonen om din eksisterende virksomhet, så må du benytte skjemaet "Endre informasjon primærproduksjon og transport av fiskerivarer".

Mattilsynets skjematjeneste