Registrere nytt dyrehald

Publisert

Du rapporterar nytt dyrehald ved å logge deg inn i Mattilsynets skjemateneste og deretter velgje skjemaet "Nytt dyrehold" i menyen.

Alternativt kan du ta kontakt med det lokale avdelingskontoret.

Mattilsynets skjemateneste