Til hovedinnhold

Søknadsskjema for flytting av småfe

Faglig oppdatert

I en del tilfeller må du søke Mattilsynet om å flytte småfe. Både du som kjøper og du som selger må fylle ut søknadsskjemaet og sende det til Mattilsynets postmottak.

Søknadsskjema

Les mer om reglene for flytting av småfe.