Til hovedinnhold

Varsle om listeført sykdom på oppdrettsfisk og andre akvatiske dyr

Faglig oppdatert

Mattilsynet skal varsles med en gang ved:

  • grunn til mistanke om listeført sykdom
  • påvising av listeført sykdom
  • økt dødelighet på akvatiske dyr

Ring straks 22 40 00 00.

Send deretter skriftlig varsel på e-post (finn riktig adresse i denne listen), eller sekundært bruk Mattilsynets skjematjeneste. 

Mattilsynets skjematjeneste

Veileder - viktig informasjon om varsling

Mattilsynet har en veileder som enkelt viser deg hva som skal varsles om, hvordan du skal varsle, og hvorfor det er viktig. 

Veileder: Slik varsler du Mattilsynet ved grunn til mistanke om eller påvisning av sykdom på akvatiske dyr