Til hovedinnhold
Søk

Melding om sykdom på oppdrettsfisk og akvatiske dyr

Faglig oppdatert

Meld fra til Mattilsynet dersom det er

  • grunn til mistanke om sykdom
  • påvising av sykdom
  • økt dødelighet på akvatiske dyr

Ring straks 22 40 00 00.

Send deretter skriftlig varsel på e-post (finn riktig adresse i vedlegg 1) eller bruk Mattilsynets skjematjeneste. 

Mattilsynets skjematjeneste

Veileder

Mattilsynets veileder forteller deg enkelt hva som skal meldes, hvordan du skal melde fra, og hvorfor det er viktig.