Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Varsling om sykdom på oppdrettsfisk og akvatiske dyr

Publisert

Meld fra til Mattilsynet dersom det er

  • grunn til mistanke om sykdom
  • påvising av sykdom
  • økt dødelighet på akvatiske dyr

Ring straks 22 40 00 00.

Send deretter skriftlig varsel på e-post (finn riktig adresse i vedlegg 1) eller bruk Mattilsynets skjematjeneste. 

Mattilsynets skjematjeneste

Veileder om varsling

Mattilsynets veileder forteller deg enkelt hva som skal varsles, hvordan du skal varsle og hvorfor varsling er viktig.

Veileder: Slik varsler du mistanker og påvisninger av sykdommer på oppdrettsfisk, villfisk og andre akvatiske dyr