Veterinærattest for fotråte

Faglig oppdatert

Det kreves veterinærattest ved overføring av værlam fra sone Sør-Rogaland til sone Midt-Rogaland, fra Midt-Rogaland til sone Sør-Rogaland og fra sone Valle til sone Aust-Agder. 

Veterinærattest fotråte