Skip to main content

Virksomhet som skal melde fra om kosmetisk produkt

Du som driver kosmetikkvirksomhet, skal melde fra dersom du oppdager at du har omsatt farlige produkter. 

Publisert

Du driver kosmetikkvirksomhet hvis du produserer, importerer eller forhandler (distribuerer) produktet til forbruker.

Meld fra i disse tilfellene

Du skal melde fra hvis produktet utgjør en uakseptabel risiko for helseskade og/eller miljøforstyrrelse. I tillegg gjelder dette:

  • Forbrukerproduktet må være gjort tilgjengelig for forbrukerne. Du skal ikke melde fra om produkter som befinner seg i produksjonslokaler eller ligger på lager hos importør eller forhandler.
  • Produktet må ikke være omfattet av andre meldesystemer. I dag eksisterer det egne meldesystemer for mat, medisinsk utstyr og medisinske produkter.

Meld fra i Product Safety Business Alert Gateway (europa.eu)

Mattilsynet kan bruke informasjonen du gir til å sende inn en RAPEX-notifikasjon. Meldingene blir delt med hele EU/EØS gjennom systemet Safety Gate: Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products (europa.eu).

Hvis du har spørsmål om denne prosessen, kan du kontakte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsn.no)

Regelen om at du må melde fra, står i det generelle produktsikkerhetsdirektivet, forordning (EF) 2001/95, artikkel 5(3) (PDF, lovdata.no)

Rapex

Meldeplikten gjelder for alle EU/EØS-land, og medlemslandenes myndigheter orienterer hverandre om farlige forbrukerprodukter gjennom informasjonssystemet Rapex. Systemet skal sikre at farlige produkter som oppdages i ett land ikke kan omsettes i andre land innenfor samarbeidet.

Mattilsynets ansvarsområde

Mattilsynet mottar meldinger som gjelder kosmetikk og kroppspleieprodukter. Meldingene sjekkes opp mot kosmetikkregisteret for importører/produsenter i Norge. Viser det seg at det aktuelle produktet importeres til Norge, tas det kontakt med importøren. Aktuelle reaksjoner fra Mattilsynet er at virksomheten må stanse salget og distribuere informasjon til kundene. I noen tilfeller legger også Mattilsynet ut informasjon på sine sider.