Når skal vannverkseier melde om avvik?

Hendelser som kan gi utfordringer for levering av nok, trygt drikkevann skal meldes til Mattilsynet så fort som mulig. 

Publisert

Vannverkseiere skal varsle oss så snart som praktisk mulig etter at dere er gjort kjent med hendelsen. Dere skal varsle senest samme dag. Hvis dere er i tvil, vil vi heller at dere varsler oss en gang for mye enn en for lite.

Hvem hos vannverkseieren skal varsle Mattilsynet? 

Det overordnede ansvaret for å varsle ligger hos vannverkseieren. Det er opp til dere å bestemme hvem som i praksis utfører varslingen. 

Her er eksempler på situasjoner hvor vi ønsker varsling

Trykkfall på nettet

Eksempel: Større rørbrudd eller lekkasjer, eller andre uforutsette hendelser som kan ha gitt forurensning.

Varsle: Hvis det kan utgjøre en helsefare for abonnentene.  

Planlagte utbedringer

Eksempel: Planlagt arbeid i vannforsyningssystemet

Varsle: Bare hvis det oppstår situasjoner der drikkevannet ikke er trygt. Planlagt varsel eller anbefaling til abonnentene om å koke vannet trenger normalt ikke varsles.

Overskridelse av grenseverdier

Se drikkevannsforskriften § 5, samt vedlegg 1

Varsle: Ja

Overskridelse av tiltaksgrenser

Eksempel: se drikkevannsforskriften vedlegg 2

Varsle: Hvis det kan utgjøre en helsefare for abonnentene

Avvik i vannanalyser som ikke er nevnt i drikkevannsforskriften

Eksempel: Mikrobiologi og/eller analyser for fysiske og kjemiske forhold

Varsle: Hvis det kan utgjøre en helsefare for abonnentene

Hendelse eller forhold som kan påvirke leveringssikkerheten

Eksempel: Utfordringer med levering av reserve- eller nødvann. Planlagt bruk av krisevann. Vannverket innfører restriksjoner i vannforbruk.

Varsle: Ja

Svikt i vannbehandlingen  

Varsle: Hvis det fører til at vannet som går ut på nettet ikke er trygt

Forurensing av råvannskilde  

Varsle: Ved fare for at råvannskvaliteten kan bli endret i vesentlig grad, og/eller vannbehandlingen ikke fjerner forurensningen

Sykdomstilfeller

Eksempel: Flere tilfeller innenfor et leveranseområde

Varsle: Hvis det er mistanke om at drikkevannet kan være årsaken

Andre hendelser

Eksempel: Flom, innbrudd, brann, skred osv.

Varsle: Hvis det kan utgjøre en helsefare for abonnentene og/eller påvirker leveringssikkerheten

Les mer

Du finner nærmere beskrivelse i veiledning til drikkevannsforskriften § 24 

Tiltak for å håndtere hendelsen

Vannverkseieren skal selv sette inn nødvendige tiltak. Noen ganger kan det være behov for faglig bistand. I slike tilfeller kan Nasjonal vannvakt som er driftet av FHI, være til god hjelp.

Flere råd og informasjon finnes på FHI sine temasider om drikkevann.

Slik gjør du

Melding om avvik fra vannverkseier

Varsle Mattilsynet på telefon og i skjematjenesten.

 

Hendelser der det kan være forurensning eller problemer med levering av drikkevann, skal meldes til Mattilsynet så fort som mulig.

  • Kontakt oss samme dag som hendelsen skjedde på sentralt telefonnummer 22 40 00 00, så får du snakke med din nærmeste avdeling.
    • Utenom normal arbeidstid: Tast valget for nasjonal beredskapsvakt.
  • Dersom du har en kontaktperson hos ditt lokale Mattilsyn, kan du kontakte dem direkte på telefon.
  • Hendelsen skal også registreres i Mattilsynets skjematjeneste. Du finner skjemaet under Andre skjema/Meldepliktig hendelse

Bruksanvisning til skjemaet

Mattilsynets skjematjeneste

Regelverk

Drikkevannsforskriften