Til hovedinnhold

Varsle om hendelse eller bivirkninger av kosttilskudd

Kosttilskudd skal ikke gi bivirkninger når det tas av friske personer ved anbefalt døgndose.

Publisert

Privatpersoner skal varsle helsepersonell eller apotek

Dersom du får en bivirkning som kan skyldes et kosttilskudd, må du oppsøke helsepersonell (f.eks. leger, tannleger og helsesykepleiere) eller et apotek (apotekfarmasøyter) som vil varsle videre til Mattilsynet. De vil, med samtykke fra deg melde inn hendelsen. Du skal ikke oppgi personlige opplysninger.

NB! Det er viktig å ta med kosttilskuddets emballasje slik at helsepersonell og apotekfarmasøytene kan legge inn alle nødvendige opplysninger i skjemaet, og legge ved bilder av etikettene.

Helsepersonell varsler via melde.no

Helsepersonell som f. eks. leger, tannleger og helsesykepleiere, apotekfarmasøyter, oppfordres til å melde fra ved mistanke om uønskede hendelser eller bivirkninger av kosttilskudd via en felles meldeportal for uønskede hendelser i helsetjenesten: melde.no

Ved mistanke om at det er en kombinasjonen av kosttilskudd og legemiddel som gir bivirkning, må det i tillegg sendes inn en separat bivirkningsmelding for legemidler.