Til hovedinnhold
Søk

Meldepliktig hendelse i næringsmiddelvirksomhet

Næringsmiddelvirksomheter skal varsle Mattilsynet dersom noe de har omsatt kan være helsefarlig. Produsenter av melk og melkeprodukter skal også melde fra hvis de overskrider grenseverdier. Hvis en importør avdekker mangler ved et produkt, skal de melde det til Mattilsynet.

Faglig oppdatert

Næringsmiddelvirksomheter har en generell plikt til å varsle Mattilsynet dersom de anser, eller har grunn til å tro, at et næringsmiddel som er omsatt, kan være helseskadelig.

Salmonella

Virksomheter skal melde hvis de mistenker Salmonella eller andre sykdomsfremkallende bakterier.

Grenseverdier for melk og melkeprodukt

For virksomheter som produserer melk og melkeprodukt er det også meldeplikt for følgende:

  1. når geometrisk gjennomsnitt viser overskridelse av grenseverdiene for kimtall i rå melk,

  2. når geometrisk gjennomsnitt viser overskridelse av grenseverdiene for somatisk celletall i rå melk,
  3. overskridelse av antibiotika,
  4. overskridelse av kimtall rå melk/behandlet melk før bearbeiding av produktene.

Se animaliehygieneforordningen art. 3.1, jf. vedlegg III, avsnitt IX

Mangler ved et importert produkt

Importører av næringsmidler skal varsle Mattilsynet hvis de i mottakskontrollen oppdager feil eller mangler ved produktet, eller produktet har mangelfull merking eller dokumentasjon. 

Importøren kan ikke ta varepartiet i bruk eller gi eller selge varepartiet videre før Mattilsynet har tillatt dette.

Se importkontrollforskriften § 10.

Slik gjør du

Tilbaketrekking av produkt

Ved avvik som medfører at produkter som utgjør en helsefare eller mulig helsefare er gjort tilgjengelig for forbruker, skal du

  • melde fra til Mattilsynet på skjema for tilbaketrekking
  • håndtere selve faren for eksempel ved å fjerne et produkt fra butikkhyllene.
Send inn skjema

Varsle om meldepliktig hendelse

Logg inn på Mattilsynets skjematjeneste, velg "Andre skjema" og "Meldepliktig hendelse".

Mattilsynets skjematjeneste

Registrering av virksomhet

Du skal være registrert eller godkjent hos Mattilsynet om du produserer, importerer, håndterer, lagrer eller omsetter næringsmidler.

Du registrerer deg ved å bruke skjemaet "Ny matbedrift og/eller import, produksjon og engrossalg av matkontaktmaterialer" i Mattilsynets skjematjeneste.

Skjemaet skal også brukes dersom du vil utvide aktiviteten i en allerede eksisterende virksomhet og starte med en ny aktivitet som ikke er registrert.

Mattilsynets skjematjeneste

Regelverk